About Us

The company's objective to provide quality, advanced technical solutions and specific materials for the building sector came from a passion for passive construction and architecture.

A vision inspired by the determination of Hugh Whiriskey, who in 2011 saw a growth in the Passive House building sector, a market with limited suppliers and an opportunity to provide more specialized and innovative technical products for the low-energy sector, founded the company.
Today, Partel produces and supplies high-performance technological solutions in helping to create more efficient, sustainable residential and commercial buildings.

Established in the West of Ireland, the company has experienced quick and healthy growth. Currently, Partel has a presence in 4 regions: Ireland, UK, North America, and recently mainland Europe.
The company provides a wide range of Airtight and Windtight Systems for the green building sector. VARA, IZOPERM, EXOPERM, ALMA-T, CONIZO and CONEXO are some of the most known brands used extensively in the construction sector. These include amongst others monolithic breathable membranes, airtight and wind tight tapes, thermal bridging solutions and adhesives that enhance energy efficiency.

In 2013 Partel became the exclusive supplier of LUNOS in both Ireland and the UK. Lunos is currently the worldwide market leader in providing decentralized ventilation systems for residential and commercial buildings.

With the current level of energy consumption and the rate at which it will continue to increase over the next decade, we must move towards a more energy efficient, smarter build. The key is efficiency - Save energy. Build Smart. In order to obtain and maintain efficiency, we must generate less energy and for the energy that we do consume, we must do so more intelligently.
We at Partel, continue to expand our portfolio with innovative systems that encourage and transform the green building industry.

"Technical excellence is at the core of our product development, we support innovation with a dedicated focus not only on sustainability but also on performance." - Hugh Whiriskey, Director and Founder, Partel


Irish 

Tháinig an sprioc atá ag ár gcuideachta chun sainréitigh ardchaighdeáin teicniúla a chur ar fáil mar aon le hábhair shonracha don earnáil foirgníochta, ón dúil mhór atá againn sa bhfoirgníocht agus san ailtireacht éighníomhach.


Bunaíodh an chuideachta ón bhfís a spreagadh as díograis  Hugh Whiriskey, a chonaic fás ag teacht ar earnáil na foirgníochta do Thithe Éighníomhacha in 2011, margadh ina raibh líon teoranta soláthraithe agus deis chun táirgí teicniúla níos speisialaithe agus níos nuálaí a chur ar fáil don earnáil ísealfhuinnimh.
Anois, táirgíonn agus soláthraíonn Partel réitigh theicneolaíocha ardfheidhmíochta chun cuidiú le cruthú foirgneamh cónaithe agus tráchtala atá níos éifeachtúla agus atá inmharthanach.

Bunaithe in Iarthar na hÉireann, tá fás tapa agus sláintiúil tagtha ar an gcuideachta. Faoi láthair, tá láithreacht ag Partel i 4 réigiún: Éire, RA, Meiriceá Thuaidh, agus le gairid ar mhór-roinn na hEorpa. Cuireann an chuideachta réimse leathan do Chórais Aerdhíonacha agus Ghaothdhíonacha ar fáil d'earnáil na foirgníochta glas. Tá VARA, IZOPERM, EXOPERM, ALMA-T, CONIZO and CONEXO ar chuid de na brandaí is mó a bhfuil aithne orthu agus a úsáidtear in earnáil na tógála. Áirithe iontu sin, i measc nithe eile, tá scannáin inanálaithe monailiotacha, téipeanna aerdhíonacha agus gaothdhíonacha, réitigh do dhroicheadú teirmeach agus greamacháin a fheabhsaíonn éifeachtúlacht fuinnimh.

In 2013, fuair Partel na cearta iomlána a bheith ina sholáthraí do LUNOS in Éirinn agus sa RA araon. Faoi láthair, is é LUNOS an ceannaire margaidh domhanda do sholáthar córas aerála díláraithe d'fhoirgnimh chónaithe agus thráchtála.

Leis an ráta d'ídiú fuinnimh atá ann faoi láthair agus an ráta a mbeidh sé ag ardú go leanúnach sna deich mbliana seo romhainn, caithfimid dul i dtreo foirgníochta a bheidh níos tíosaí ar fhuinneamh agus níos cliste. Éifeachtúlacht an réiteach - Coigil an fuinneamh. Tóg go Cliste. Chun éifeachtúlacht a bhaint amach agus a choinneáil, caithfimid níos lú fuinnimh a ghiniúint agus i gcás an fhuinnimh a chaithfimid a úsáid, caithfimid é a úsáid níos cliste.
Táimidne ag Partel, ag méadú ár bpunann go leanúnach le córais nuálacha a spreagann agus a athraíonn tionscal na tógála glas ó bhun.

"Tá sármhaitheas teicniúil mar chroílár i bhforbairt ár dtáirgí, tacaímid le nuálaíocht trí fhócas tiomanta, ní amháin ar an inmharthanacht ach ar an bhfeidhmíocht chomh maith." - Hugh Whiriskey, Stiúrthóir agus Bunaitheoir, Partel